Links

Stichting Ouders010 richt zich op het stedelijk onderwijsbeleid in Rotterdam en wij vragen u vooral uw ervaringen te delen via de Ouders010-tafels, polls, enquêtes en het aanmeldformulier. Zo ontstaat er een goed beeld hoe ouders en verzorgers het Rotterdams onderwijs aan hun kinderen ervaren.

Voor individuele vragen, klachten of informatie over de school van uw kind, kunt u het beste de medezeggenschapsraad van uw school of schoolbestuur benaderen. Graag wijzen wij u ook op onderstaande websites voor nog meer informatie:

  • Ouders & Onderwijs

    Voor vragen en informatie over het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

  • Scholen op de kaart

    Een landelijke website met informatie over (de kwaliteit van) scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

  • FOKOR

    FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam.